Management financiar

Firma dispune prin reprezentantii sai de toate calificarile si autorizatiile necesare realizarii serviciilor de contabilitate, expertiza contabila, evaluare economica, consultanta fiscala, management financiar si audit financiar deținand calitatea de membru CECAR precum si al Camerei Auditorilor Financiari din România.

 Nu în ultimul rând, firma asigură soluții de implementare a managementului financiar, având competente si calificări in a realiza fluxurile informaționale si procedurile de lucru pentru orice domeniu de activitate.

Serviciile de contabilitate va asigura

► Inregistrarea documentelor primare (la cerere) in conformitate cu normele in vigoare si cu principiile contabilitatii
► Evidenta analitica si sintetica pentru clienti, furnizori si alte pozitii contabile
► Evidenta separata a proiectelor accesate prin Fonduri Europene si Guvernamentale
► Intocmirea tuturor jurnalelor (TVA, registru jurnal, registru inventar,etc)
► Contabilitate de gestiune
► Intocmirea, depunerea declaratiilor cerute de legislatia actuala
► Intocmirea lunara a balantei de verificare
► Intocmirea altor rapoarte ( de activitate, indicatori financiari)
► Colectarea documentelor de la sediul firmei

► Intocmirea contabilitatii in partida simpla pentru entitatile care se incadreaza la aceasta categorie
► Dosare de esalonare a datoriilor
► Firma este specializata in operare pe mai multe programe de contabilitate (Expert Accounting, Expert Software System, Microsoft Navizion, Neosys Sistem, Ciel, altele )
► Firma asigura consultanta in identificarea celor mai eficiente programe de contabilitate in functie de specificul activitatii dvs.
► De asemenea va asiguram consultanta in implementarea programelor noi de contabilitate atunci cand actualele programe nu mai satisfac cerintele activitatii dvs.
► Firma asigura implementarea fluxurilor procedurale in functie de programul de contabilitate si training pentru angajati

Pentru toate cazurile firma asigura obiectivitate profesionala a tuturor misiunilor de audit.

Serviciile de expertiza financiara

Asiguram verificarea si certificarea bilanturilor contabile
►Activitate de cenzorat
►Expertiza extra-judiciara
►Expertiza judiciara
►Asiguram verificarea corectitudinii intocmirii in completarea documnetelor contabile si declaratiilor

Serviciile de audit financiar

Asiguram servicii de audit companiilor care necesita astefel de servicii conform legislatiei actuale
►Asiguram servicii de audit si firmelor care solicita aceste servicii , dar care nu sunt obligate conform legii in obtinerea unui raport de audit
►Asiguram misiuni de audit pentru diferite spete agreate cu clientul

Serviciile de consultanta fiscala

►  Asiguram consultanta fiscala printr-o abordare multidisciplinara in conformitate cu legislatia in vigoare atat pentru firmele cu care
►  Asiguram consultanta fiscala in optimizarea profitului
►  Asiguram informarea periodica a managementului privind principalii indicatori economico-financiari
►  Consultanta fiscala privind modul de calcul al tuturor impozitelor (pe profit, pe venit, aferente salariilor, etc)

 

Management Financiar

►Firma va asigura implementarea procedurilor de lucru si a fluxurilor de activitate , asigurand training angajatilor in vederea intelegerii acestora
►Firma va asigura consultanta in intocmirea fiselor de post in functie de specificul de activitate , procedurile de lucru si programele informatice existente in cadrul firmei dvs.
►Firma este specializata si poate asigura elaborarea de rapoarte necesare managementului companiilor in luarea deciziilor
►Firma asigura  consultanta in luarea deciziilor de afaceri , tinand cont de domeniul de activitate si situatia actuala/previzionala a companiei dvs.
►Va ajutam , prin analiza indicatorilor financiari, a indicatorilor de performanta si fluxurilor financiare in luarea deciziilor optime in diferite situatii ( accesare credite, restructurarea companiei, optimizarea fluxurilor in cadrul companiei, dimensionarea resurselor umane, financiare, etc)
►Firma are experienta si asigura  consultanta in stabilirea de bonusuri pentru angajati functie de productivitatea companiei/angajati
►Firma asigura consultanta in management financiar companiilor cu care colaboreaza full time, dar si part time prin contract de colaborare  sau punctual pentru diferite spete solicitate

Aceste servicii va sunt asigurate de personalul firmei noastre cu experienta de peste 25 de ani in domeniul managementului finacniar contabil.

Servicii de resurse umane

Consultanta in vederea intocmirii dosarelor de personal
►Intocmirea , depunerea si urmarirea dosarelor de personal
►Intocmirea contractelor de munca , acte aditionale, decizii de incetare
►Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente salariilor ( CAS, CASS , somaj, ITM)
►Intocmirea de adeverinte solicitate de angajati
►Consultanta in intocmirea Contractului Colectiv de Munca
►Intocmirea oricaror rapoarte de personal
► Asiguram solutii de identificare a sistemului de bonusare in functie de specificul firmei dvs. si indicatorii de productivitate/angatat